Tel: +381 11 3670 137

Fax: +381 11 3670 138

Email: office@mediolanuminvest.rs

srpski | english

Pretraga hartije:


· HOME · O NAMA · POSLOVANJE · USLUGE

ZASTUPANJE U TRGOVINI HARTIJAMA OD VREDNOSTI

KORPORATIVNI POSLOVI

PORTFOLIO MANAGEMENT

KONSALTING

PRIVATE BANKING

CUSTODY POSLOVI

PRIVATIZACIJA

KONSULTANTSKI POSLOVI U PRIVATIZACIONIM POSLOVIMA
· TRŽIŠNE INFORMACIJE · PROSPEKTI · VESTI · LINKOVI · KONTAKT · ZAŠTITA INVESTITORA


UslugeBrokersko-dilersko društvo Mediolanum Invest a.d. je jedan od  najaktivnijih učesnika na tržištu dužničkih hartija od vrednosti u Srbiji i jedan od vodećih trgovaca obveznicama stare devizne štednje na Beogradskoj berzi i na vanberzanskom tržištu. Usluge koje Mediolanum Invest a.d. pruža svojim klijentima su

zastupanje u trgovini hartijama od vrednosti

korporativni poslovi

portfolio management

private banking

custody poslovi

privatizacija

konsultantski poslovi u privatizacionim poslovimaHome | O nama | Poslovanje | Usluge | Tržišne informacije | Prospekti | Vesti | Linkovi | Kontakt | Zaštita investitora

© 2008-2023 Mediolanum Invest.