Tel: +381 11 3670 137

Fax: +381 11 3670 138

Email: office@mediolanuminvest.rs

srpski | english

Pretraga hartije:


· HOME · O NAMA · POSLOVANJE · USLUGE

ZASTUPANJE U TRGOVINI HARTIJAMA OD VREDNOSTI

KORPORATIVNI POSLOVI

PORTFOLIO MANAGEMENT

KONSALTING

PRIVATE BANKING

CUSTODY POSLOVI

PRIVATIZACIJA

KONSULTANTSKI POSLOVI U PRIVATIZACIONIM POSLOVIMA
· TRŽIŠNE INFORMACIJE · PROSPEKTI · VESTI · LINKOVI · KONTAKT · ZAŠTITA INVESTITORA


Zastupanje u trgovini hartijama od vrednostiZastupanje u trgovini akcijama - Trgovanje akcijama obavlja se na Beogradskoj berzi i to isključivo preko ovlašÄ‡enog člana Beogradske berze i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti. Svim akcijama koje su listirane na Beogradskoj berzi trguje se svakog radnog dana, a izveštaje o trgovanju možete pogledati ovde.

Investiranjem u akcije, mogu se ostvariti sledeći profiti:

 

po osnovu kapitalne dobiti, odnosno razlike izmeÄ‘u nabavne i prodajne cene

 

prihodi po osnovu dividende

Zastupanje u trgovini obveznicama stare devizne štednjeNa Beogradskoj berzi, svakog radnog dana se odvija kontinuinirano trgovanje obveznicama Republike Srbije. Prodaju ili kupovinu obveznica moguće je obaviti na dva načina:

na Beogradskoj berzi – isključivo preko ovlašÄ‡enih brokera koji su članovi berze (prenos novca i hartija vrši se u roku od tri radna dana)

na vanberzanskom tržištu – samo za institucionalne kupce i prodavce (prenos novca i hartija vrši se istog dana)

Izveštaj sa trgovanja obveznicama stare devizne štednje  možete pogledati ovde.

Strategije i mogućnosti investiranja u hartije od vrednosti su brojne.

Pozovite Mediolanum Invest a.d. Beograd, a naš tim je spreman da Vam svoje vreme, znanje i iskustvo stavi na raspolaganje, a sve u cilju da se rezultati investiranja projektuju kroz Vaše evidentno povećanje imovine, sigurnim putem.Home | O nama | Poslovanje | Usluge | Tržišne informacije | Prospekti | Vesti | Linkovi | Kontakt | Zaštita investitora

© 2008-2023 Mediolanum Invest.