Tel: +381 11 3670 137

Fax: +381 11 3670 138

Email: office@mediolanuminvest.rs

srpski | english

Pretraga hartije:


· HOME · O NAMA · POSLOVANJE · USLUGE

ZASTUPANJE U TRGOVINI HARTIJAMA OD VREDNOSTI

KORPORATIVNI POSLOVI

PORTFOLIO MANAGEMENT

KONSALTING

PRIVATE BANKING

CUSTODY POSLOVI

PRIVATIZACIJA

KONSULTANTSKI POSLOVI U PRIVATIZACIONIM POSLOVIMA
· TRŽIŠNE INFORMACIJE · PROSPEKTI · VESTI · LINKOVI · KONTAKT · ZAŠTITA INVESTITORA


KonsaltingPored raznovrsnih usluga, Mediolanum Invest a.d. svojim klijentima pruža usluge konsaltinga:

definisanje strategija investiranja

kreiranje portfelja hartija od vrednosti i upravljanje

finansijske analize

poreski konsalting

pravni konsalting

izrada prospekata i uključivanje hartija od vrednosti na Beogradskoj berzi

definisanje strategije kupovine i prodaje kontrolnih paketa akcija

definisanje strategije odbrane od preuzimanja kontrolnog paketa akcija

upoznavanje klijenata sa pravilima trgovanja hartiajma od vrednosti na finansijskom tržištu

distribucija novih emisija hartija od vrednosti

dokapitalizacija

Na našem finansijskom tržištu, trenutno se trguje sa akcijama, obveznicama i državnim zapisima. Mediolanum Invest a.d., kao Vaš broker, Vam nudi pomoć kako prilikom izbora investicije, tako i tehničku - za neposrednu realizaciju takve investicione odluke.

Naime, u Srbiji je u toku proces konsolidacije vlasništva, koji je u nekim kompanijama završen, a u nekim nije. Kompanije čijim akcijama se trguje na Berzi, koje su još u procesu konsolidacije vlasništva, karakteriše cenovni jaz, koji treba iskoristiti i ostvariti velike stope prinosa.

Naši stručnjaci Vam nude konsalting i izbor takvih preduzeća.Home | O nama | Poslovanje | Usluge | Tržišne informacije | Prospekti | Vesti | Linkovi | Kontakt | Zaštita investitora

© 2008-2023 Mediolanum Invest.