Tel: +381 11 3670 137

Fax: +381 11 3670 138

Email: office@mediolanuminvest.rs

srpski | english

Pretraga hartije:


· HOME · O NAMA · POSLOVANJE · USLUGE

ZASTUPANJE U TRGOVINI HARTIJAMA OD VREDNOSTI

KORPORATIVNI POSLOVI

PORTFOLIO MANAGEMENT

KONSALTING

PRIVATE BANKING

CUSTODY POSLOVI

PRIVATIZACIJA

KONSULTANTSKI POSLOVI U PRIVATIZACIONIM POSLOVIMA
· TRŽIŠNE INFORMACIJE · PROSPEKTI · VESTI · LINKOVI · KONTAKT · ZAŠTITA INVESTITORA


Custody posloviMediolanum Invest a.d.uspešno obavlja custody poslove za svoje klijente, kao što su :

Usluge otvaranja i vođenja računa hartija od vrednosti

  vlasničkih računa hartija od vrednosti

   založnih računa hartija od vrednosti

   računa deponovanih hartija od vrednosti

 

Prenos hartija od vrednosti na osnovu naloga klijenta sa jednog računa na drugi
Administriranje računa hartija od vrednosti

Uspostavljanje zaloge nad hartijama od vrednosti

Izdavanje izvoda iz Centralnog registra o stanju na računima hartija klijentu

Izveštavanje klijenata o stanju na računu hartija od vrednosti u Centralnom registru

 Home | O nama | Poslovanje | Usluge | Tržišne informacije | Prospekti | Vesti | Linkovi | Kontakt | Zaštita investitora

© 2008-2023 Mediolanum Invest.