Tel: +381 11 3670 137

Fax: +381 11 3670 138

Email: office@mediolanuminvest.rs

srpski | english

Pretraga hartije:


· HOME · O NAMA · POSLOVANJE · USLUGE

ZASTUPANJE U TRGOVINI HARTIJAMA OD VREDNOSTI

KORPORATIVNI POSLOVI

PORTFOLIO MANAGEMENT

KONSALTING

PRIVATE BANKING

CUSTODY POSLOVI

PRIVATIZACIJA

KONSULTANTSKI POSLOVI U PRIVATIZACIONIM POSLOVIMA
· TRŽIŠNE INFORMACIJE · PROSPEKTI · VESTI · LINKOVI · KONTAKT · ZAŠTITA INVESTITORA


PrivatizacijaU postupku prodaje društvenih preduzeća na javnim aukcijama u Agenciji za privatizaciju pokrivamo svaki aspekt procesa, od identifikacije kompanija spremnih za aukciju, same kupovine, pa do pružanja usluga vezanih za aktivnosti posle same kupovine:

Uspostavljanje kontakta sa Agencijom za privatizaciju sa ciljem praćenja aktivnosti vezanih za ciljno preduzeće;

Uspostavljanje kontakta sa Agencijom za privatizaciju u cilju praćenja aktivnosti;

Slanje pisma o zainteresovanosti u ime i za račun klijenta;

Finansijski i pravni konsalting subjekta privatizacije;

Zastupanje klijenta na samoj aukciji;

Pružanje savetodavnih usluga vezanih za aktivnosti nakon kupovine preduzeća na javnoj aukciji;

Realizacija obavezne investicije i pretvaranje iste u kapital preduzeća;

Izrada knjige akcionara i upis “besplatnih akcija”;

Komunikacija sa Akcijskim fondom povodom prodaje akcija iz portfelja Akcijskog fonda;

Organizovanje ponuda za preuzimanje akcija.

 Home | O nama | Poslovanje | Usluge | Tržišne informacije | Prospekti | Vesti | Linkovi | Kontakt | Zaštita investitora

© 2008-2023 Mediolanum Invest.