Tel: +381 11 3670 137

Fax: +381 11 3670 138

Email: office@mediolanuminvest.rs

srpski | english

Pretraga hartije:


· HOME · O NAMA · POSLOVANJE · USLUGE

ZASTUPANJE U TRGOVINI HARTIJAMA OD VREDNOSTI

KORPORATIVNI POSLOVI

PORTFOLIO MANAGEMENT

KONSALTING

PRIVATE BANKING

CUSTODY POSLOVI

PRIVATIZACIJA

KONSULTANTSKI POSLOVI U PRIVATIZACIONIM POSLOVIMA
· TRŽIŠNE INFORMACIJE · PROSPEKTI · VESTI · LINKOVI · KONTAKT · ZAŠTITA INVESTITORA


Korporativni posloviUknjižavanje preduzeća i uključenje akcija na berzansko tržište

Naš tim brokera i pravnika iz korporativnog sektora vrše brzo i efikasno uknjižavanje akcija preduzeća u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

Naime, Zakon o privrednim društvima je propisao obavezu da sva akcionarska društva budu uknjižena u Centralni registar, što je i preduslov za izlazak na slobodno berzansko tržište Beogradske berze.

Mediolanum Invest a.d. je dosad uspešno završio proces uknjiženja u Centralni registar za više od 40 preduzeća i to kako za preduzeća privatizovana po ranijim zakonima, tako i za preduzeća koja su u toku proteklih godina privatizovana preko Agencije za privatizaciju putem metode javne aukcije.

Korporativni sektor za vaše preduzeće obavlja sledeće poslove:

Identifikacija hartija od vrednosti kod Centralnog registra HoV, kroz dodeljivanje CFI koda i ISIN broja, otvaranje emisionog računa, uknjižavanje emisije, asimilacija različitih emisija;

Administriranje emisionog računa HoV izdavaoca kod Centralnog registra HoV;

Učestvovanje u procesu ažuriranja promena u evidenciji Centralnog registra HoV, kroz proces kliringa i saldiranja obaveza i potraživanja u hartijama od vrednosti i novcu, nastalih na osnovu zaključenih poslova;

Kupovina i prodaja sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom;

Usluge vezane za ograničeno raspolaganje akcijama;

Priprema procesa preuzimanja akcionarskog društva;

Dostavljanje zahteva Cenralnom registru HOV za izdavanje jedinstvene evidencije o zakonitim imaocima akcija za potrebe održavanja Skupštine;

Obaveštavanje zakonitih imaoca o održavanju Skupštine akcionara;

Obaveštavanje zakonitih imaoca o pozivu za davanje zastupničke izjave;

Učestvovanje u postupku isplate dividende kroz upućivanje naloga Centralnom registru HoV za isplatu dividende u hartijama od vrednosti i novcu kao i isplatu kupona i glavnice obveznica;

Kontakt sa Komisijom za hartije od vrednosti, Centralnim registrom HoV i Beogradskom berzom povodom pitanja vezanih za evidenciju hartija od vrednosti od značajna za izdavaoca;

Konsalting usluge i svi ostali poslovi u vezi sa evidencijom hartija od vrednosti kod Centralnog registra.

Kompletna finansijska usluga vezana za kupoprodaje preduzeća.

Mediolanum Invest a.d. Beograd, kao član Centralnog registra, nudi saradnju i poziva sva zainteresovana preduzeća i kompanije da posredstvom nas ispune sve svoje obaveze kao budućih izdavača akcija.Home | O nama | Poslovanje | Usluge | Tržišne informacije | Prospekti | Vesti | Linkovi | Kontakt | Zaštita investitora

© 2008-2023 Mediolanum Invest.