Tel: +381 11 3670 137

Fax: +381 11 3670 138

Email: office@mediolanuminvest.rs

srpski | english

Pretraga hartije:


· HOME · O NAMA · POSLOVANJE · USLUGE · TRŽIŠNE INFORMACIJE · PROSPEKTI · VESTI · LINKOVI · KONTAKT · * OBAVEŠTENJE *


* Obaveštenje *OBAVEŠTENJE

O USKLAĐIVANJU SA ZAKONOM O TRŽIŠTU KAPITALA

 

Poštovani klijenti,

Obaveštavamo vas da je Brokersko-dilersko društvo Mediolanum Invest a.d. Beograd izvršilo usaglašavanje sa Zakonom o tržištu kapitala ( Sl. Glasnik RS broj 31/2011), i odredbama Pravilnika o pravilima ponašanja investicionog društva prilikom pružanja usluga  (Sl. Glasnik 89/2011 i 44/2012).

Dana 19.06. 2012. godine Društvo je dobilo  Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o uskladjivanju sa Zakonom broj 5/0- 03-2001/5 -12  i time dobilo saglasnost na nova Pravila poslovanja i Pravilnik o tarifi društva, koje možete pogledati i preuzeti na našem web site-u u sekciji Poslovanje podsekcija Opšti akti.

Nova akta BDD Mediolanum Invest primenjivaće se počev od 28. juna 2012. godine.

Usled primene novog Zakona, u obavezi smo da sa svim klijentima potpišemo nove Ugovore o pružanju investicionih usluga, kojim se regulišu medjusobna prava i obaveze Klijenata i Društva u našem poslovnom odnosu.

Posle 28. juna 2012. godine, ugovori koji su ranije zaključeni izmedju društva i klijenata nece važiti, pa vas molimo da nas u najkraćem roku kontaktirate radi organizovanja  potpisivanja novih ugovora , a sve u cilju obezbedjivanja kontinuiteta naše saradnje.

U Beogradu, 20.06.2012. godine                                                           

Sa poštovanjem,       

                                                                   Vaš Mediolanum Invest


Home | O nama | Poslovanje | Usluge | Tržišne informacije | Prospekti | Vesti | Linkovi | Kontakt | * Obaveštenje *

© 2008-2023 Mediolanum Invest.