Tel: +381 11 3670 137

Fax: +381 11 3670 138

Email: office@mediolanuminvest.rs

srpski | english

Pretraga hartije:


· HOME · O NAMA · POSLOVANJE · USLUGE · TRŽIŠNE INFORMACIJE

AKCIJE

OBVEZNICE
· PROSPEKTI · VESTI · LINKOVI · KONTAKT · ZAŠTITA INVESTITORA


Hartije kojima se trgovalo u prethodnom danu trgovine

Rast
Pad
Promet

Simbol Emitent Cena % Obim Promet
VITL Vital a.d. Vrbas 800,00 14,29 25 20.000,00
TLVC Termovent SC Livnica čelika a.d. Bačka Topola 2.200,00 10,00 209 459.800,00
VBSE Valjaonica bakra Sevojno a.d. Sevojno 1.909,00 6,06 147 280.600,00
CERO Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd 1.301,00 3,17 219 285.002,00
FINT Fintel energija a.d. , Beograd 560,00 1,45 10 5.600,00
RSO15102 Republika Srbija, Beograd 122,72 1,17 18.592 228.153.215,00
RSO1478 Republika Srbija, Beograd 114,88 1,13 2.000 22.976.080,00
NIIS NIS a.d., Novi Sad 679,00 0,15 12.343 8.381.200,00
JESV Jedinstvo Sevojno a.d. Sevojno 5.513,00 0,11 30 165.390,00


Home | O nama | Poslovanje | Usluge | Tržišne informacije | Prospekti | Vesti | Linkovi | Kontakt | Zaštita investitora

© 2008-2023 Mediolanum Invest.