Tel: +381 11 3670 137

Fax: +381 11 3670 138

Email: office@mediolanuminvest.rs

srpski | english

Pretraga hartije:


· HOME · O NAMA · POSLOVANJE · USLUGE · TRŽIŠNE INFORMACIJE

AKCIJE

OBVEZNICE
· PROSPEKTI · VESTI · LINKOVI · KONTAKT · ZAŠTITA INVESTITORA


Hartije kojima se trgovalo u prethodnom danu trgovine

Rast
Pad
Promet

Simbol Emitent Cena % Obim Promet
PUUE Putevi a.d. Užice 130,00 -45,61 947 123.580,00
NSSJ Novosadski sajam a.d. Novi Sad 500,00 -16,67 5.179 2.589.500,00
JMBN Jubmes banka a.d. Beograd 6.400,00 -9,72 200 1.280.000,00
AERO Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd 830,00 -5,68 831 689.653,00
IMPL Impol Seval a.d. Sevojno 3.252,00 -1,45 133 432.476,00


Home | O nama | Poslovanje | Usluge | Tržišne informacije | Prospekti | Vesti | Linkovi | Kontakt | Zaštita investitora

© 2008-2024 Mediolanum Invest.